Sinds oudsher wordt de wereld geregeerd door tirannen

Sinds oudsher wordt de wereld geregeerd door tirannen. Bepaalde families met astronomische financiële middelen. Elk gebied van de aarde werd altijd overheerst door deze bloedlijnen, die we “adel” en “Koninklijk” noemen.

In Europa zag je deze overheersing duidelijk door de luxueuze kastelen waar zij woonden, terwijl het “gepeupel” ofwel het gewone volk hard zwoegde op het land. Iedereen wist dat ze overheerst werden door deze tirannen. Niemand twijfelde daaraan. Het was zichtbaar en voelbaar. Iedereen werd zwaar uitgebuit en onderdrukt. Er was recht noch vrijheid. Het volk bezat niets, alles was in handen van de rijke families. Zo ging het overal ter wereld.

Met de toename van de wereldbevolking broeide er opstand. Het aantal mensen die onderdrukt moesten worden nam gestaag toe, terwijl de tirannieke rijke families ongeveer hetzelfde bleven. De druk vanuit de bevolking nam toe en er kwamen opstanden. Denk aan de Franse revolutie waar de bevolking met geweld opstond tegen de rijke elites.

Daarom veranderden ze hun werkwijze. In plaats van zichtbaar de bevolking te tiranniseren, ontwikkelden ze het systeem van verkiezingen en democratie. Ze schiepen de illusie dat het volk de keuze had wie hen zou vertegenwoordigen in de regering. Maar uiteraard gaven deze elites de macht niet uit handen. Welke slavendrijver onderwerpt zich ooit aan zijn slaven? Nee, het was slechts voor het oog, om de immer groeiende mensenmassa te blijven onderdrukken, maar ditmaal zouden ze er geen erg in hebben. Verkiezingen zouden immers ongemerkt gemanipuleerd worden, zodat de leiders van het volk steevast gepositioneerd worden door de elites.

Dat is vandaag de situatie. Dezelfde superrijke families die eeuwenlang iedereen onderdrukt hebben, zijn nog steeds aan de macht. De Habsburgers bijvoorbeeld, of de Osiris uit Italië, de Rothschilds, enz. Je ziet hen nooit in de media, ze blijven zorgvuldig buiten beeld, want als het volk zou weten dat zij aan de touwtjes trekken, zou er opstand uitbreken.

Zij werken bijvoorbeeld vanuit de City of London, een gebied van anderhalve vierkante kilometer dat souverein is en niet onderworpen aan de wetten van Engeland. Het bevindt zich in hartje London. Het is het financiële centrum van de aarde, waar tientallen banken hun hoofdkwartier hebben. Zij staan boven het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, Bill Gates, en de Verenigde Naties.

Het zijn deze elites die bepalen wie er in de politiek op welke positie komt. Daarvoor gebruiken ze twee methodes: media manipulatie en stem fraude. De eerste methode bestaat hieruit dat ze de totaliteit van de pers gebruiken om iedereen te hersenspoelen en te sturen zoals zij willen. De gehele nieuwsmedia is in hun bezit of wordt zorgvuldig door hen gecontroleerd.

In deze media zag je hoe het BBB massaal gepromoot werd. Iedereen die een heel klein beetje wakker is weet dan al meteen uit welke hoek de wind waait. Wie door de pers toegejuicht wordt is deel van de agenda van de elites. Wie door de pers doodgezwegen of belasterd wordt is hun vijand.

Het feit dat BBB zo naar voren gepusht werd in de media laat overduidelijk zien dat ze een valstrik zijn voor Nederland. En de massa trapte er massaal in.

Naast mediamanipulatie is er stemfraude, waarbij softwarematig grote aantallen stemmen eenvoudigweg verwisseld worden. Een kind kan de was doen. Druk op een knop en miljoenen stemmen van het FVD gaan naar het BBB, bijvoorbeeld. Verkiezingssoftware is ontworpen om te frauderen.

Wat echter tot ons moet doordringen is dat we niet te maken hebben met Rutte of Kaag, of zelfs het WEF. We hebben te maken met families die we niet eens kennen, die zorgvuldig buiten beeld blijven. Zij staan aan de macht. Zij trekken aan de touwtjes waaraan het BBB, VVD, D66, CDA enz. dansen. Het publiek ziet de poppen op het podium, maar de poppenspelers staan achter de schermen.

Het goede nieuws is dat er door de pandemie een ongekend groot ontwaken is begonnen wereldwijd, waarbij honderden miljoenen mensen dit zijn beginnen ontdekken. De bewijzen dat de pandemie een misdadige operatie was, zijn overduidelijk en de ogen van de bevolking beginnen langzaam open te gaan.

De uitrol van Agenda 2030, die alle bezit wereldwijd in handen wil brengen van deze elites, schudt nog meer mensen wakker. Het plan om duizenden boeren te verpletteren en Nederland tot een reusachtige Smart City te maken, helpt verder mee om mensen wakker te schudden.

We maken een historische omwenteling mee waarin de eeuwenoude tirannieke overheersing door de elites begint te wankelen. Er is een realistische hoop dat hun onwankelbare imperium op barsten staat en er een nieuwe wereld kan ontstaan zonder hun verstikkende greep over de mensheid.

Maar we moeten volhardend zijn. Dit gaat niet van een leien dakje. We staan tegenover geweldig machtige vijanden die onbeschrijflijk veel geld bezitten (triljarden) en dat gebruiken om de miljarden mensen te misleiden.

We hebben moed en inzet nodig. We moeten onze ogen wijd openen en ons verstand gebruiken. We moeten ons verbinden met de Bron van leven, die aan de zijde van de mensheid staat om ons te bevrijden van deze onderdrukking. Alleen redden we het niet. We hebben hulp van Hogerhand nodig.

We moeten zij aan zij staan met elkaar, ondanks onze verschillen.

Het belangrijkste in deze fase is dat er bewustwording moet komen bij de bevolking dat ze overheerst worden door criminelen die meedogenloos zijn. Die fase is in volle werking. Daarom zijn velen in de valstrik van het BBB getrapt: ze weten tenminste al dat de huidige regering corrupt is.

De volgende stap is dat de bevolking moet begrijpen dat deze misdadigers de totale pers in handen hebben en gebruiken om iedereen voor de gek te houden. Daardoor is iedereen gaan stemmen op een zogenaamde “bevrijder” die echter net zo goed aan de kant van de elites staat, en juist door hen opgericht is om een vangnet te zijn voor het volk dat verandering wil.

Het BBB wordt gefinancierd door bedrijven van de elites (Bayer en Monsanto – twee van de meest criminele bedrijven ter wereld), het BBB is voor het onteigenen van de boeren, wil de vernietigende transgender ideologie erdoor drukken, doet mee met Agenda 2030, kortom is van hetzelfde laken een pak. Het is Mark Rutte in een ander jasje.

Daarom werd het BBB zo gesteund door de media. Het volk wordt bespeeld. “Jullie protesteren tegen onze plannen? We zullen je een verlosser sturen die je weer zal kalmeren, terwijl we gewoon doorgaan met onze agenda.”

De enige partij in Nederland die anders is, is het FVD. Zij staan werkelijk op tegen het criminele kartel. En wat zie je? Ze worden massaal zwartgemaakt in de pers, waardoor de massa niet op hen stemt.

De bevolking is op dit moment nog zeer bespeelbaar. De massa wordt nog heel gemakkelijk gemanipuleerd door de pers. “Haat het FVD, kijk naar de BBB” zegt de media, en de massa volgt gedwee.

De volgende stap in het ontwaken is dan ook om iedereen hiervan bewust te maken.

Daarom is mijn vraag: verspreid dit bericht heel breed alsjeblieft. Kopieer de tekst en stuur het naar je kennissen in een e-mail. Trek je niets aan van hun negatieve reacties. Een gehersenspoeld, onwetend volk zal altijd reageren vanuit hun mentale verblinding. Toch moeten we hen de waarheid sturen, want op den duur dringt het toch door.

Naarmate de duistere agenda doorgevoerd wordt, zal de pijn steeds groter worden. De slavernij zal toenemen. De tirannie zal zwaar drukken. De misdaad van de overheid zal verstikkender worden. Wat we tot nu toe gezien hebben is nog niets. Hun plannen zijn vele malen boosaardiger dan we beseffen.

Hoe meer we de bevolking nu waarschuwen, hoe meer mensen op zeker moment toch wakker zullen worden, als eenmaal de duimschroeven harder aangeschroefd worden.

Elk zaadje dat je nu zaait, zal dan ontkiemen en een boom worden.

Ik zie over de heel wereld opstand broeien. De miljoenen worden binnenkort miljarden. Er is een ommekeer gaande. De elites worden ontmaskerd en zullen hun greep verliezen.

Nu is de tijd om dapper te zijn, niet op te geven, waarheid blijven delen.

Verspreid dit bericht aub.

En schrijf je in op de e-mails van StopWorldControl.Com

Geef niet op. Het tij is aan het keren. Maar we moeten moedig zijn en samen opstaan tegen de onderdrukking. Dan komt er een betere wereld, die niet overheerst wordt door misdadige elites.

Geschreven door David Sorensen

Europese Unie onderzoekt het (verplicht) chippen van werknemers

Het gebruik van chipimplantaten voor werknemers
In dit document wordt kort de technologie van RFID-chipimplantaten uitgelegd; verkent huidige toepassingen; en houdt rekening met juridische, ethische, gezondheids- en veiligheidskwesties met betrekking tot hun mogelijke gebruik op de werkplek. Verplicht gebruik zou waarschijnlijk op juridische en ethische uitdagingen stuiten. Zelfs vrijwillig gebruik kan onderhevig zijn aan uitdagingen, bijvoorbeeld om redenen van gegevensbescherming. Het lijkt erop dat de risico’s vannadelige gezondheidseffecten bij mensen zouden aanzienlijk minder kunnen zijn dan sommigen hebben gesuggereerd, hoewel ze zonder beter bewijs niet volledig kunnen worden uitgesloten. Integendeel, hoewel er de afgelopen jaren aanwijzingen zijn voor verbeteringen, zijn de voordelen op het gebied van verbeterde beveiliging mogelijk niet haalbaar met de kwetsbaarheid van de huidige RFID-chiptechnologie. Dit document is opgesteld door Milieu/IOM Ltd op verzoek van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34cb538d-58b7-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en?fbclid=IwAR1LrG08D5-7V-0ShIn5fZw3JyTXmPT9rePlREl2mggKpzmqAa_Zs6H2ig0

Zal het eten van insecten de aarde redden?

Het probleem met eten van insecten is niet dat insecten vies of fout zijn. Er zijn genoeg culturen die ze eten. Het is waar dat sommige insecten een goede voedingsbron zijn. Het probleem is echter dat ze deze insecten genetisch manipuleren, ze massaal kweken in fabrieken waar ze gevoed worden met de allerslechtste voeding die maar denkbaar is – hoe goedkoper en onnatuurlijker hoe beter – en dat er in wezen niets natuurlijks aan deze insecten is, wat ze buitengewoon toxisch zal maken.

Het tweede probleem is de MOTIVATIE waarom dit gedaan wordt: het doel is om de mensheid volkomen afhankelijk te maken van deze nieuwe voedingsbron, die voornamelijk aangeboden zal worden door de rijke criminelen. Daarom vernietigen ze de huidige voedselindustrie, om iedereen te drijven naar deze nieuwe voorziening. De drijfveer achter deze omwenteling is pure misdaad.

Het excuus dat het eten van insecten de aarde zal redden, is natuurlijk de grootste flauwekul die iemand ooit zou kunnen bedenken. Als ze de aarde wilden redden, zouden ze honderdduizend andere veranderingen doen.

Maar terwijl ze beweren dat koeien dood moeten, omdat hun scheten de aarde kapot maken, gaan ze gewoon door met:
✔︎ Het kappen van triljarden bomen,
✔︎ Uitbreiden van industrie,
✔︎ Vervuilen van zee, land en lucht,
✔︎ Iedereen wegdrijven van de natuur naar de grote steden toe,
✔︎ De landbouw bespuiten met zwaar giftige stoffen,
✔︎ Alle voedsel doordrenken met chemische gifstoffen,
✔︎ Alles volstoppen met geraffineerde suikers,

Enzovoort.

DAT zijn enkele voorbeelden van wat er ECHT zou veranderd worden, als ze gaven om het welzijn van mens en aarde. Maar beweren dat koeien dood moeten en iedereen aan de GMO insecten moet, hoort in de top tien van de meest zieke leugens die ooit bedacht werden.

Dit zijn de insecten die de aarde gaan “redden”:
✔︎ Genetisch gemanipuleerd, dus ongezond
✔︎ Gekweekt in fabrieken, dus ongezond
✔︎ 100% industrieel, dus ongezond
✔︎ Gevoed met rotzooi, dus ongezond
✔︎ Ze kennen geen zonlicht of frisse lucht, dus ongezond
✔︎ Resultaat is toxische insecten, dus ongezond
✔︎ Iedereen afhankelijk maken, nog veel ongezonder!

Door: David Sorensen

Hoogspanningsmasten halen energie uit de lucht

Bericht van Ed van den Berg:

Ons land en landen wereldwijd werden voorzien van een uitgebreid netwerk van hoogspanningsmasten. Energiecentrales (kerncentrales, gascentrales,…) wekken elektriciteit op die via die hoogspanningsmasten getransporteerd wordt om dan uiteindelijk via een kabel uw huis binnen te komen.

Die hoogspanningsmasten worden dus gebruikt om in gans het land electriteit te vervoeren van punt A naar punt B. Enfin, dat is toch wat ons verteld wordt. Of hebben deze masten misschien nog een ander doel?

Er hangen dus duizenden en duizenden kilometers kabel in de lucht. In het Engels zou je zeggen dat die in de “air” hangen. Air is afkomstig van het woord aether. Aether is het vijfde element. Het was één van de zaken die Nikola Tesla aan het onderzoeken was. Maar het onderzoek van Nikola Tesla werd opzij geschoven door de relativiteitstheorie van Einstein. Zoals het woord het zelf zegt: een theorie. Gevolg was wel dat Nicola Telsa in de vergeethoek gedrumd werd.

Die aether is elektrisch geladen nl. 100 volt per meter. Dus 100 volt op 1m hoogte, 200 volt op 2m hoogte,… Hoe kan je deze energie oogsten? Simpel: door heel lange kabels in de lucht te hangen ondersteund door masten (hoogspanningsmasten).

Heeft u zichzelf nooit afgevraagd waarom men die spuuglelijke hoogspanningsmasteren gebruik i.p.v. die kabels gewoon onder de grond te steken? Dat zou niet enkel veel goedkoper zijn, maar zou ook het mooie landschap niet bezoedelen.

Er worden constant werken uitgevoerd, maar heb je ooit al een nieuwe lijn hoogspanningsmasten weten installeren? Als Proximus of Telenet nieuwe kabels komen leggen, worden die altijd onder de grond gelegd. Laten we het nog wat gekker maken. Als je via Google Earth inzoomt en daar die hoogspanningsmasten volgt, blijkt dat sommige van die masten eindigen bij dezelfde elektriciteitscentrale van waar ze gestart zijn. Die transporteren de elektriciteit dus terug naar de plaats van waar die electriciteit vandaan komt.

Nee, dat klopt dus niet. Wat al die duizenden meters kabel in werkelijkheid doen, is het oogsten van elektriciteit vanuit de aether. Stel u eens voor.
Deze elektriciteit:
Is er in overvloed
Is volledig gratis
Is hernieuwbaar
Is duurzaam
Is dus zo groen als groene energie kan zijn. Het enige wat je moet doen is kilometers en kilometers kabels in de lucht hangen in gans het land. Er stelt zich wel een probleem. Steden breiden uit, er worden steeds nieuwe woningen gebouwd. Uiteindelijk krijg je dan woningen die onder die hoogspanningsmasten gebouwd worden.

Iedereen kent wel de verhalen van mensen die hun huis niet verkocht krijgen omdat niemand onder zo’n hoogspanningsmast wil wonen.

Dit valt toch gemakkelijk op te lossen niet? Als die hoogspanningskabel plaatsen passeren waar mensen wonen, leg die kabels dan gewoon onder de grond. Dat kan dus niet. Onder de grond kan je natuurlijk die energie uit de aether niet oogsten en zou je energietekorten krijgen.

De bevolking is gegroeid. Met al die elektronisch gadgets als smartphones, tablets, laptops,… hebben we ook altijd meer energie nodig. Extra energie die we opwekken via zonnepanelen en windturbines. Maar dat is niet voldoende om dat net van hoogspanningsmasten dat nog voor een groot stuk van onze energievoorziening zorgt te vervangen.

Natuurlijk dat die kabel niet ondergronds kan gestoken worden. Hoe kunnen ze anders die energie uit de aether oogsten?

Hoe vaak hebben we hier bij wakkernieuws.be ondertussen geschreven dat niets maar dan ook niets is wat u denk dat het is en dat u al heel uw leven misleid en belogen wordt. U betaalt zich momenteel dus blauw aan energie die volledig gratis zou moeten zijn. De New Green Deal en de overgang naar groene, hernieuwbare energie is één grote hoax om nog meer geld uit uw zakken te kloppen. Die groene, hernieuwbare energie is er in overvloed en kan gratis uit de aether gehaald worden.

Maar daar kan de elite niets aan verdienen, dus ze laten u veel betalen voor iets wat gratis zou moeten zijn. Stel u eens voor dat u morgen beschikt over een onbeperkte hoeveelheid groene, duurzame energie. Hoe zou de cabal dan de mensheid nog in de tang kunnen blijven houden? Simpel: helemaal niet.

Donbass wil toetreden tot Rusland

Tussen 23 en 27 september hebben de Donbass-republieken en de gebieden Kherson en Zaporozhye, die tijdens de militaire operatie van Rusland in Oekraïne zijn bevrijd, referenda gehouden over de vraag of zij tot Rusland willen toetreden. Een overweldigende meerderheid van de inwoners van elk gebied stemde daarvoor.

Vladimir Poetin heeft zijn volledige steun uitgesproken voor de inlijving van de Donbass en de regio’s Kherson en Zaporozhye bij Rusland en heeft daartoe een decreet ondertekend.

“Ik weet zeker dat de Federale Vergadering de constitutionele wetten over de toelating en vorming in Rusland van vier nieuwe regio’s, van vier nieuwe onderdanen van de Russische Federatie zal steunen, omdat dit de wil is van miljoenen mensen”, zei Poetin. “Dit is natuurlijk hun recht, hun onvervreemdbare recht, vastgelegd in artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties, waarin het beginsel van gelijkheid en zelfbeschikking van de volkeren rechtstreeks wordt vermeld,” voegde hij eraan toe.

Dit recht is ook gebaseerd op de historische eenheid van generaties bewoners van de vier regio’s met Rusland, vanaf de periode van het oude Rusland tot de tijd van Catharina de Grote, tot aan de Tweede Wereldoorlog, zei Poetin.

De huidige veiligheidscrisis in Oekraïne gaat tientallen jaren terug, zei Poetin. “In 1991 besloten vertegenwoordigers van de toenmalige partijelites tijdens de Belovezhskaya Pushcha, zonder de wil van de gewone burgers te vragen, tot de ineenstorting van de USSR, en de mensen werden in één klap van hun vaderland afgesneden. Dit verscheurde onze gemeenschap van volkeren, werd een nationale catastrofe. Net zoals de grenzen van de bondsrepublieken na de revolutie [van 1917] achter de schermen werden opgeknipt, hebben de uiteindelijke leiders van de Sovjet-Unie, tegen de directe uitdrukking van de wil van de meerderheid van het volk in het referendum van 1991 in, ons grote land vernietigd en het volk eenvoudigweg voor dit feit geplaatst,” zei Poetin.

“De Sovjet-Unie is niet meer. Het verleden kan niet worden teruggebracht, en Rusland heeft daar vandaag geen behoefte aan. Wij streven dit niet na. Maar er is niets sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die door hun cultuur, geloof, tradities en taal zichzelf als deel van Rusland beschouwen, wier voorouders eeuwenlang als deel van één staat hebben geleefd. Niets is sterker dan de vastberadenheid van deze mensen om terug te keren naar hun ware historische vaderland”, aldus Poetin.

Het Westen heeft niet het recht om “zelfs maar te stotteren over vrijheid en democratie” bij de beoordeling van de stemmingen over de wil van de bevolking van de Krim, de Donbass, Kherson en Zaporozhye, aldus de president.

Lang artikel:
https://openbaararchief.nl/ww3/2022/10/01/het-volk-heeft-zijn-keuze-gemaakt/?fbclid=IwAR3x_5f0mTESId3TT1f45l6pIleVA2-mep0h_1Ty4CYIAvP5jlqLZLYmWW0