Scholen open

De gezondheidsautoriteiten in Zweden (scholen open) en Finland (scholen dicht) vonden in een gezamenlijk onderzoek geen verschil tussen beide landen in incidentie van covid-19 in de leeftijdsgroep 1-19 jaar. Het al dan niet sluiten van scholen heeft geen meetbaar effect gehad op het aantal gevallen van covid-19 bij schoolgaande kinderen in Finland en Zweden. Bovendien laten data in Zweden zien dat het risico voor leerkrachten en docenten niet hoger is dan voor andere beroepsgroepen. Zweden: scholen open, geen mondkapjes en 1.8 miljoen blije kinderen. En ja, in Zweden is covid-19 onder controle. Zonder lockdown. Zonder paniek.

https://pedagoogle.com/2020/09/05/mondkapjes-af-in-het-onderwijs/amp/?fbclid=IwAR0d1NMWXvr97oSct53tZOg5ge58_RIqbUHekXRlHI6hXcz-z5XtrzqVstY