Het al dan niet sluiten van scholen heeft geen meetbaar effect gehad op het aantal gevallen van covid-19 bij schoolgaande kinderen in Finland en Zweden.

De gezondheidsautoriteiten in Zweden (scholen open) en Finland (scholen dicht) vonden in een gezamenlijk onderzoek geen verschil tussen beide landen in incidentie van covid-19 in de leeftijdsgroep 1-19 jaar. Het al dan niet sluiten van scholen heeft geen meetbaar effect gehad op het aantal gevallen van covid-19 bij schoolgaande kinderen in Finland en Zweden. Bovendien laten data in Zweden zien dat het risico voor leerkrachten en docenten niet hoger is dan voor andere beroepsgroepen. Zweden: scholen open, geen mondkapjes en 1.8 miljoen blije kinderen. En ja, in Zweden is covid-19 onder controle. Zonder lockdown. Zonder paniek.

https://pedagoogle.com/2020/09/05/mondkapjes-af-in-het-onderwijs/amp/?fbclid=IwAR0d1NMWXvr97oSct53tZOg5ge58_RIqbUHekXRlHI6hXcz-z5XtrzqVstY