Portugees Hof van Beroep vindt de PCR-tests onbetrouwbaar en heft de quarantaine op.

Portugees Hof van Beroep vindt de PCR-tests onbetrouwbaar en heft de quarantaine op.
De kans dat de test ‘vals positief’ is, is 97%.
Er kan niet worden vastgesteld dat een positieve test gelijkwaardig is aan een besmetting.
Een medische diagnose mag alleen door een arts gemaakt worden die wettelijk bevoegd is.

Er bestaat al geruime tijd twijfel over de PCR-tests, die gebaseerd zijn op een publicatie van de Duitse viroloog Christian Drosten en die door de particuliere onderneming WHO zijn doorgedrukt. Vooral het feit dat de resultaten van de test worden gebruikt voor officiële beslissingen van quarantaine tot lockdowns. Deze twijfels zijn nu vastgelegd in een beslissing van een Portugees hof van beroep.

“Op basis van de thans beschikbare wetenschappelijke gegevens kan met deze test [de RT-PCR-test] op zich niet zonder meer worden vastgesteld of de positiviteit inderdaad gelijkwaardig is aan een besmetting met het SARS CoV-2-virus, en wel om verschillende redenen, waarvan er twee van primair belang zijn: (1) de betrouwbaarheid van de test hangt af van het aantal gebruikte cycli; (2) de betrouwbaarheid van de test hangt af van de aanwezige virusbelasting.

De belangrijkste punten van de rechterlijke beslissing zijn als volgt:
Een medische diagnose is een medische handeling waartoe alleen een arts wettelijk bevoegd is en waarvoor die arts als enige en volledig verantwoordelijk is. Geen enkele andere persoon of instelling, inclusief enige overheidsinstantie of rechtbank, heeft een dergelijke bevoegdheid. Het is niet de taak van de regionale gezondheidsautoriteit van de Azoren om iemand ziek of gevaarlijk te verklaren. Alleen een dokter kan dit doen. Niemand kan bij decreet of wet ziek of gevaarlijk voor de gezondheid worden verklaard, zelfs niet als een automatisch administratief gevolg van de uitslag van een laboratoriumtest, ongeacht het type.

De rechtbank concludeert dat “als een persoon positief test met PCR, als een drempelwaarde van 35 cycli of hoger wordt gebruikt, is de kans dat het resultaat een vals positief resultaat zal zijn, is 97% ”. De rechtbank merkt ook op dat de cyclusdrempel die wordt gebruikt voor de PCR-tests die momenteel in Portugal worden uitgevoerd, onbekend is.

https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/