Er is geen relatie tussen pcr-testen en sterfgevallen

We staan aan de vooravond van een ‘testmaatschappij’. Deelnemen aan veel facetten van onze maatschappij is straks alleen voorbehouden aan mensen die een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Zogenaamd om de crisis te bezweren maar in de praktijk wordt de crisis waarin we zitten juist verlengd door het nog massaler testen. Bijgevoegde grafiek toont aan dat er geen verband is tussen positieve PCR-testen en sterftegevallen.

Meer begrijpen van de zin en onzin van de PCR-test kan middels deze video. Elze van Hamelen legt in een half uur uit waarom deze test aantoonbaar niet geschikt is voor het detecteren van levende virussen.
https://www.youtube.com/watch?v=kIbIaSV3bW4&ab_channel=ElzevanHamelen-vanHamelenConsulting