België, pandemiewet laat ruimte om vaccineren verplicht te maken

De ‘pandemiewet’ zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 juni 2021 is zonder twijfel de meest controversiële wet uit onze na-oorlogse geschiedenis.

Terwijl deze wet versneld door het parlement gejaagd werd, kon er in die periode, indien dit nodig zou geweest zijn, gerekend worden op een internationale troepenmacht die (wellicht toen puur toevallig aanwezig was om Jürgen Conings te zoeken) eventuele betogingen tegen deze wet zonder problemen kon neerslaan. Zo ver is het echter allemaal niet gekomen. De troepenmacht is in alle stilte verdwenen, net zoals deze wet in complete stilte werd gepubliceerd.

Met dank aan Carine Knapen voor haar professionele analyse van deze belangrijke wettekst die zonder enige ruchtbaarheid in de geschreven pers werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
https://www.youtube.com/watch?v=otrWuxFZoL4&list=UUK7tR5R3Zu6ROgzXwTYUIMw&ab_channel=C-Files

Wat maakt dat de ‘pandemiewet’ zulke verstrekkende gevolgen kan inhouden voor ieder van ons?

art. 14 – niemand kan voor de neveneffecten die eventueel optreden na injectie met een vaccin aansprakelijk gesteld worden.

art. 15 – de burger heeft niet het recht om neveneffecten zelf te melden aan het bevoegde agentschap (FAGG)
De regering houdt rekening met vervalsingen van vaccins op de markt

!! art. 17 – laat ruimte om het vaccineren verplicht te maken ‘verbindende maatregel’

art. 25 – niet vergunde geneesmiddelen (vaccins) & niet conforme hulpmiddelen (zoals PCR test) worden toegelaten tot de markt
(niet vergunde hulpmiddelen al dan niet voor medische doeleinden)

art. 34- 37 – Sciensano wordt (in tegenstelling tot de voorbije 3 jaar) officieel bevoegd voor het bijhouden en verwerken van de medische gegevens van personen.

art. 42 – gevaccineerden kunnen gratis (PCR) testen verkrijgen, niet gevaccineerden dragen de kosten zelf

art. 48 – wie de opgelegde maatregelen niet naleeft (zoals het zich niet laten vaccineren) zal gestraft worden met (zware) geldboetes en gevangenisstraffen