Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

‘Gebrek aan cybersecurity is een duidelijk en direct gevaar voor onze samenleving geworden’: Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Schwab hield voor het tweede jaar op rij de verwelkomende opmerkingen op Cyber ​​Polygon en sprak uitvoerig over de wens van het World Economic Forum (WEF) om cyberbeveiliging aan te pakken door een nauwere fusie van bedrijven, kleine bedrijven en overheden samen te brengen.

Vorig jaar waarschuwde Schwab: “We kennen allemaal, maar besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan, het angstaanjagende scenario van een uitgebreide cyberaanval, die de stroomvoorziening, het transport, de ziekenhuisdiensten en onze samenleving als geheel volledig zou stoppen.”

“We hebben de afgelopen maanden bijvoorbeeld ransomware-aanvallen gezien die zijn gericht op ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere essentiële diensten” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Dit jaar volgde Schwab zijn “angstaanjagende scenario” op door de recente ransomware-aanvallen te benadrukken die kritieke infrastructuren over de hele wereld hebben getroffen in 2021.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cyberbeveiliging is een duidelijk en onmiddellijk gevaar geworden voor onze samenleving wereldwijd”, zei Schwab vandaag.

“We hebben de afgelopen maanden bijvoorbeeld ransomware-aanvallen gezien die gericht waren op ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere essentiële diensten.

“Burgers worden getroffen door energietekorten, vertraagde medische behandeling en andere effecten die deze nieuwe soort gedurfde cyberaanvallen veroorzaken” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Burgers voelen de gevolgen van cyberaanvallen direct.

“Burgers worden getroffen door energietekorten, vertraagde medische behandelingen en andere effecten die deze nieuwe soort gedurfde cyberaanvallen veroorzaken.

“Dit is geen probleem dat gemakkelijk op te lossen is.

“Ransomware-aanvallen zijn complex en criminele ondernemingen vergroten hun schaal en impact.

“Dit benadrukt de noodzaak van een gestructureerde multi-stakeholder, multilaterale benadering om onze samenleving tegen hen te beveiligen,” voegde hij eraan toe.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cyberbeveiliging is een duidelijk en onmiddellijk gevaar geworden voor onze samenleving wereldwijd” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“De door de EU voorgestelde digitale wet […] is bedoeld om burgers een veilige manier te bieden om online toegang te krijgen tot openbare en particuliere diensten” – Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Schwab prees de snelheid van digitale innovatie die plaatsvond tijdens de COVID-crisis en benadrukte een door de Europese Unie voorgestelde digitale wet die hand in hand gaat met de geweldige reset- agenda van het WEF – digitale identiteitsregelingen – die al uw online activiteiten bijhoudt en kan de toegang van burgers tot essentiële goederen en diensten verlenen of beperken.

“Er is bijvoorbeeld,” zei Schwab, “de door de EU voorgestelde digitale wet die tot doel heeft burgers een veilige manier te bieden om openbare en particuliere diensten online te openen en te koppelen.

“Als nieuwe diensten moeten worden ingevoerd met de snelheid die nodig is voor duurzaam economisch herstel op de lange termijn, moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat de technologieën veilig zijn en dat hun activa en persoonlijke informatie en gegevens worden beschermd.

“Het vertrouwensbeginsel zal absoluut noodzakelijk zijn.”

Afbeeldingsbron: Wereld Economisch Forum

“We moeten IT-infrastructuren bouwen met ingebouwde digitale antilichamen om zichzelf te beschermen” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Terwijl het World Economic Forum en partners zich blijven voorbereiden op een cyberpandemie , ging Schwab dit jaar dieper in op het thema ‘pandemie’ in verband met cyberbeveiliging, door te zeggen dat IT-infrastructuren moeten worden gebouwd met ‘digitale antilichamen’ om zichzelf immuniteit tegen virussen te geven.

“We moeten ons niet alleen beschermen tegen het virus, we moeten ook het vermogen ontwikkelen om een ​​virusaanval te weerstaan”, zei hij.

“Met andere woorden, maskers zijn niet voldoende. We hebben vaccins nodig om onszelf te immuniseren.

“Hetzelfde geldt voor cyberaanvallen. Ook hier moeten we overstappen van eenvoudige bescherming naar immunisatie.

“We moeten IT-infrastructuren bouwen waarin digitale antilichamen zijn ingebouwd om zichzelf te beschermen”, voegde Schwab eraan toe.

Het doel van de Cyber ​​Polygon-oefening van dit jaar is om “digitale ecosystemen te beveiligen”.https://www.youtube.com/embed/-0oZA1B3ooI?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

Het beveiligen van digitale ecosystemen kan volgens Schwab alleen door publiek-private samenwerking.

“Overheden zijn verantwoordelijk voor het garanderen van veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een ​​veilig cyber-ecosysteem te ontwikkelen ligt vaak bij de private sector” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“We zijn vandaag samengekomen om te bespreken hoe we veilige digitale ecosystemen kunnen ontwikkelen en bedrijven, maar ook samenlevingen, kunnen beschermen tegen cyberaanvallen”, zei de oprichter van het World Economic Forum.

“We moeten dit doen met een bredere missie in gedachten: de toestand van onze digitale wereld verbeteren door enerzijds de wereldwijde samenwerking te versterken, maar ook de publiek-private samenwerking.”

Wat verstaat Schwab onder publiek-private samenwerking?

“We moeten allemaal samenwerken”, legde hij uit en voegde eraan toe: “Overheden zijn verantwoordelijk voor het garanderen van veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een ​​veilig cyberecosysteem te ontwikkelen, ligt vaak bij de particuliere sector.

“Evenzo, net zoals regeringen hun middelen vaak bundelen met internationale organisaties, zoals INTERPOL, om cybercriminaliteit te bestrijden, hebben we meer vergelijkbare samenwerking tussen regeringen nodig – en ik zou particuliere bedrijven moeten toevoegen – om cybercriminaliteit te bestrijden.”

“Goede cyberbeveiliging maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin een enkel storingspunt in slechts één organisatie een systemische ramp kan worden met gevolgen voor de hele samenleving” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Voor Schwab en het WEF moet elke organisatie cyberbeveiliging als een principiële basis hebben bij het creëren van nieuwe en uitgebreide digitale ecosystemen.

“Goede cyberbeveiliging maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin een enkel storingspunt in slechts één organisatie een systemische calamiteit kan worden met gevolgen voor de hele samenleving”, zei hij.

“Naarmate ons digitale landschap zich uitbreidt, en onze afhankelijkheid ervan, moeten we onze verwachtingen van cyberbeveiliging voortdurend heroverwegen en verfijnen.”

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19-crisis – zullen overheden, ondernemingen en ook kleine bedrijven innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegang te geven tot diensten” – Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Schwab voegde toe: “Voor de toekomst moet het nu een van de eerste gedachten en prioriteiten zijn die elke organisatie heeft.

“Het is een van de fundamenten van de duurzaamheid en continuïteit van bedrijven in de toekomst, en het wordt een belangrijk onderdeel van het merk en de reputatie van elke organisatie.

“In dit tijdperk en in de toekomst zal cyberbeveiliging de basis vormen voor betrouwbare technologieën en bedrijven.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19-crisis – zullen overheden, ondernemingen en ook kleine bedrijven innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegang te geven tot diensten.”

“Technologie staat centraal in de manier waarop we collectief de COVID-19-pandemie en de wereldwijde crisis hebben beheerd ” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

Voor een betere context van de bovenstaande citaten is hier een transcriptie van Schwabs openingsopmerkingen van Cyber ​​Polygon 2021, te beginnen waar hij begint te praten over het thema van het evenement.

“Laat me nu even stilstaan ​​bij het thema van vandaag, namelijk het ontwikkelen van veilige digitale ecosystemen.

“Het is opmerkelijk hoe snel dit doel wereldwijd zo belangrijk is geworden.

“Drie jaar geleden hebben we ons Center for Cybersecurity hier op het World Economic Forum opgericht.

“We erkenden toen al het cruciale belang van cyberbeveiliging als een wereldwijd probleem en als een zakelijke uitdaging.

“We hadden niet verwacht; echter dat digitale connectiviteit en cyberbeveiliging elk aspect van ons zakelijke en sociale leven zouden gaan ondersteunen en beïnvloeden, zoals met name in het afgelopen jaar.

“Het is niet overdreven om te zeggen dat het ons in staat heeft gesteld om te blijven functioneren in een tijd van ongekende crisis” – Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Digitale verbindingen zijn ingebed in onze huizen, onze werkplekken en via operationele technologie – onze kritieke infrastructuur.

“Deze connectiviteit heeft ons in staat gesteld ongelooflijke efficiëntie te realiseren, zelfs in een wereld waar we op afstand werkten.

“Het is niet overdreven om te zeggen dat het ons in staat heeft gesteld om te blijven functioneren in een tijd van ongekende crisis.

“Technologie heeft een centrale rol gespeeld in de manier waarop we collectief de COVID-19-pandemie en de wereldwijde crisis hebben aangepakt.

“Digitale infrastructuur maakte het mogelijk om essentiële diensten te leveren. Het hielp het bedrijf draaiende te houden en het hielp ons om contact met elkaar te onderhouden.

“Digitalisering heeft geholpen om enkele van de belangrijkste hindernissen die door de pandemie zijn opgeworpen, te overwinnen, maar het heeft ons ook opengesteld voor nieuwe uitdagingen.

“Een van de belangrijkste daarvan is hoe ervoor te zorgen dat digitale technologieën en communicatie veilig, beveiligd en betrouwbaar zijn.

“Veel technologieleiders hebben opgemerkt dat we binnen een paar maanden vooruitgang hebben geboekt op het gebied van digitale transformatie die anders jaren zou hebben geduurd.

“Cyberincidenten kunnen het vertrouwen in belangrijke online services ondermijnen en kunnen de acceptatie van maatschappelijk waardevolle innovaties doen ontsporen” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Maar dit digitale dividend van de COVID-pandemie is kwetsbaar.

“Cyberincidenten kunnen het vertrouwen in belangrijke onlinediensten ondermijnen en kunnen de acceptatie van maatschappelijk waardevolle innovaties doen ontsporen.

“In het ‘Global Risks Report’ van het World Economic Forum staan ​​cyberbeveiligingsfalen en uitval van de IT-infrastructuur in de top 10 van risico’s, zowel naar waarschijnlijkheid als naar impact.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cybersecurity is een duidelijk en direct gevaar geworden voor onze samenleving wereldwijd.

“Burgers worden getroffen door energietekorten, vertraagde medische behandeling en andere effecten die deze nieuwe soort gedurfde cyberaanvallen veroorzaken” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“We hebben de afgelopen maanden bijvoorbeeld ransomware-aanvallen gezien die gericht waren op ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere essentiële diensten.

“Burgers voelen de gevolgen van cyberaanvallen direct.

“Burgers worden getroffen door energietekorten, vertraagde medische behandelingen en andere effecten die deze nieuwe soort gedurfde cyberaanvallen veroorzaken.

“Dit is geen probleem dat gemakkelijk op te lossen is.

“Ransomware-aanvallen zijn complex en criminele ondernemingen vergroten hun schaal en impact.

“Dit benadrukt de noodzaak van een gestructureerde multi-stakeholder, multilaterale aanpak om onze samenleving tegen hen te beveiligen.

“We moeten allemaal samenwerken. Overheden zijn verantwoordelijk voor het garanderen van veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een ​​veilig cyber-ecosysteem te ontwikkelen, ligt vaak bij de private sector.

“Evenzo, net zoals regeringen hun middelen vaak bundelen met internationale organisaties, zoals INTERPOL, om cybercriminaliteit te bestrijden, hebben we meer vergelijkbare samenwerking tussen regeringen nodig – en ik zou particuliere bedrijven moeten toevoegen – om cybercriminaliteit te bestrijden.

“Tijdens de pandemie heeft de paradigmaverschuiving naar een digitale manier van leven de rol van cyberbeveiliging als een wereldwijd publiek goed nog meer uitgesproken” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Het goede nieuws is dat dergelijke publiek-private samenwerkingsinspanningen al bestaan, zoals we vandaag aantonen.

“Het World Economic Forum erkende de noodzaak om een ​​wereldwijd antwoord te mobiliseren op de groeiende cyberdreigingen en lanceerde, zoals ik al zei, in 2018 het Center for Cybersecurity.

“Ons centrum biedt een onafhankelijk en onpartijdig platform om de samenwerking tussen alle leden van de wereldwijde cyberbeveiligingsgemeenschap te bevorderen, zowel in de publieke als in de private sector.

“Sberbank is samen met andere bedrijven van over de hele wereld een van de oprichters en actief betrokken bij onze initiatieven die gericht zijn op het aanpakken van systemische cyberbeveiligingsuitdagingen en ten slotte op het herstellen en verbeteren van het digitale vertrouwen.

“Tijdens de pandemie heeft de paradigmaverschuiving naar een digitale manier van leven de rol van cyberbeveiliging als een wereldwijd publiek goed nog duidelijker gemaakt.

“In dit tijdperk en in de toekomst zal cyberbeveiliging de basis vormen voor betrouwbare technologieën en bedrijven” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Goede cybersecurity maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin een single point of failure in slechts één organisatie een systemische calamiteit kan worden met gevolgen voor de hele samenleving.

“Naarmate ons digitale landschap zich uitbreidt, en onze afhankelijkheid ervan, moeten we onze verwachtingen van cyberbeveiliging voortdurend heroverwegen en verfijnen.

“Voor de toekomst moet het nu een van de eerste gedachten en prioriteiten zijn die elke organisatie heeft.

“Het is een van de fundamenten van de duurzaamheid en continuïteit van bedrijven in de toekomst, en het wordt een belangrijk onderdeel van het merk en de reputatie van elke organisatie.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19-crisis – zullen overheden, ondernemingen en ook kleine bedrijven innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegang te geven tot diensten” – Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“In dit tijdperk en in de toekomst zal cyberbeveiliging de basis vormen voor betrouwbare technologieën en bedrijven.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19-crisis – zullen overheden, ondernemingen en ook kleine bedrijven innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegang te geven tot diensten.

“In veel gevallen betekent dit het verder verbinden van diensten en data – het creëren van volledig nieuwe digitale en uitgebreide digitale ecosystemen.

“Het vertrouwensbeginsel zal absoluut noodzakelijk zijn” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Dit vereist inzicht in de cyberrisico’s waarmee deze nieuwe systemen te maken zullen krijgen, en proactieve inspanningen om die systemen te bouwen met de principes van beveiliging door ontwerp in gedachten.

“In de vroege stadia van de pandemie zagen we de invoering van grootschalige thuiswerkarrangementen, cloudservices en videoconferenties.

“Dit leek destijds een transformatie, slechts enkele ogenblikken geleden, maar vandaag zijn we getuige van de wildgroei van nog ambitieuzere initiatieven.

“Er is bijvoorbeeld de door de EU voorgestelde digitale wet die tot doel heeft burgers een veilige manier te bieden om openbare en particuliere diensten online te openen en te koppelen.

“Als nieuwe diensten moeten worden ingevoerd met de snelheid die nodig is voor duurzaam economisch herstel op de lange termijn, moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat de technologieën veilig zijn en dat hun activa en persoonlijke informatie en gegevens worden beschermd.

“Het vertrouwensbeginsel zal absoluut noodzakelijk zijn.

“We moeten ons niet alleen beschermen tegen het virus, we moeten ook het vermogen ontwikkelen om een ​​virusaanval te weerstaan” — Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon 2021

“Ten slotte is een van de lessen van de COVID-19-pandemie ook het begrip veerkracht.

“We moeten ons niet alleen beschermen tegen het virus, we moeten ook het vermogen ontwikkelen om een ​​virusaanval te weerstaan.

“Met andere woorden, maskers zijn niet voldoende. We hebben vaccins nodig om onszelf te immuniseren.

“Hetzelfde geldt voor cyberaanvallen. Ook hier moeten we overstappen van eenvoudige bescherming naar immunisatie.

“We moeten IT-infrastructuren bouwen waarin digitale antilichamen zijn ingebouwd om zichzelf te beschermen.

“Tot slot wil ik nogmaals zeggen hoe essentieel het is om het grote aantal leiders dit jaar toe te treden tot de Cyber ​​Polygon.

“In de loop van vandaag zullen we testen hoe we kunnen samenwerken tussen organisaties, over de grenzen heen en over de publieke en private sector heen.

“Dit is een belangrijke stap in de voorbereiding op een nog sterker verbonden – en ik hoop – een zeer veilige en vertrouwde toekomst.”

In navolging van de cyberpandemie-simulatie van vorig jaar, houdt Cyber ​​Polygon dit jaar live trainingsoefeningen die reageren op “een gerichte supply chain-aanval op een bedrijfsecosysteem in realtime.”

Parallel aan de trainingsoefening lopen discussies over hoe alles moet worden aangepakt, van ransomware en aanvallen op de toeleveringsketen tot het implementeren van “veerkrachtige”  digitale valuta’s , en een verlangen naar mondiaal bestuur op internet.

https://sociable.co/government-and-policy/cybersecurity-clear-immediate-danger-society-klaus-schwab-cyber-polygon/?fbclid=IwAR2LSSwB2TWkLivD7MbcCnHNKcZvSPFsT2Iw1gt2q4xE0bUUw1MnCAPf3TA