16.000 kinderen met corona-vaccinatieschade

EMA melden meer dan 16.000 kinderen in de EU met ernstige vaccinschade door Pfizer sinds begin vaccinatie.

Bedenk dat Nederland de meeste meldingen doet, dus het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. Statistisch gezien ligt het aantal kinderen in Nederland met ernstige gemelde vaccinschade tussen 600-1200.

Hoeveel kinderen zijn met ernstige Covid klachten opgenomen in Nederland of in de EU/EEU?

https://threadreaderapp.com/thread/1548276648163680258.html?fbclid=IwAR1_V1I48c1a4xl1OdjoMPEJzvO3mwJMoHWwMht-SAETz0lBh6_HIsZkEgg

Veel meer kans op letsel door vaccins dan op ziekenhuisopname door corona

Mensen die zijn geprikt met het mRNA-vaccin van Pfizer hebben 4,4 keer méér kans om met een ernstige bijwerking in het ziekenhuis te belanden dan ongevaccineerden door corona.

Bij het vaccin van Moderna is de kans bijna 2,5 keer zo groot. Dit blijkt uit een studie, die volgens WHO-richtlijnen werd uitgevoerd.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239

https://www.blckbx.tv/corona/veel-meer-kans-op-letsel-door-vaccins-dan-op-ziekenhuisopname-door-corona

https://expose-news.com/2022/06/23/w-h-o-study-risks-outweigh-benefits-covid-vaccination/

Studie bevestigt dat DNA gewijzigd wordt

Een zéér recente Zweedse studie bevestigt dat Pfizer het DNA kan wijzigen, wat tot nu nog steeds ontkend werd.
Dit proces is gekend als ‘reverse transcriptase’ en het betekent dat het rna het dna wijzigt.
Zéér zorgwekkend want dat betekent dat je lichaam, en dat van je eventueel toekomstige kinderen spike proteinen blijft produceren of alvast de mogelijkheid heeft dat die dna fragmenten tot expressie komen.

In deze studie presenteren we bewijs dat het COVID-19-mRNA-vaccin BNT162b2 in vitro de menselijke levercellijn Huh7 kan binnendringen. BNT162b2-mRNA wordt binnen 6 uur na blootstelling aan BNT162b2 omgekeerd intracellulair in DNA getranscribeerd. 

Onze studie is de eerste in vitro studie naar het effect van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 op de menselijke levercellijn. We presenteren bewijs over snelle binnenkomst van BNT162b2 in de cellen en daaropvolgende intracellulaire reverse transcriptie van BNT162b2-mRNA in DNA.

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm?fbclid=IwAR0UIr6BCYCNZHWOleRvjZWewume9Cci8hKKAh2On-ad2WsXM2YpYi-G8bk

Duitsland, verzekering zegt dat het aantal bijwerkingen van vaccinaties ruim 1000 procent hoger is dan gemeld

Zorgverzekeraar BKK ProVita meldt dat er veel meer bijwerkingen van vaccinatie zijn geweest dan eerder bekend was. Dat is het resultaat van een grootschalig intern onderzoek naar de facturatiegegevens van de artsen, meldt bestuurslid Andreas Schöfbeck.
• waarschijnlijk dat 2,5-3 miljoen mensen in Duitsland medische behandeling hebben gekregen vanwege bijwerkingen van vaccinatie na de Corona-vaccinatie.
• ongeveer 4-5% van de gevaccineerde mensen onder medische behandeling was vanwege bijwerkingen van de vaccinatie.
• Het aantal bijwerkingen van vaccinaties zou dus ruim 1000 procent hoger zijn dan de PEI

De zorgverzekeraar schrijft in een openbare brief:

“Het Paul Ehrlich Instituut maakte in een persbericht bekend dat er voor het kalenderjaar 2021 244.576 vermoedelijke gevallen van vaccinatiebijwerkingen na coronavaccinatie zijn gemeld.

De gegevens waarover ons bedrijf beschikt, geven ons reden om aan te nemen dat er een zeer significante onderrapportage is van vermoedelijke gevallen van vaccinatiebijwerkingen na coronavaccinatie. Ik voeg een evaluatie bij mijn brief.

De gegevensbasis voor onze evaluatie zijn de facturatiegegevens van de artsen.

Onze steekproef is afkomstig uit de geanonimiseerde database van bedrijfszorgverzekeraars. De steekproef omvat 10.937.716 verzekerden. Tot nu toe hebben we de factureringsgegevens van de artsen voor de eerste helft van 2021 en ongeveer de helft voor het derde kwartaal van 2021. Onze zoekopdracht bevat de geldige ICD-codes voor bijwerkingen van vaccinatie. Uit deze evaluatie is gebleken, hoewel we nog niet over de volledige gegevens voor 2021 beschikken, dat we op basis van de beschikbare cijfers uit deze steekproef nu al uitgaan van 216.695 behandelde gevallen van vaccinatiebijwerkingen na coronavaccinatie. Als deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het jaar als geheel en naar de bevolking in Duitsland, is het waarschijnlijk dat 2,5-3 miljoen mensen in Duitsland medische behandeling hebben gekregen vanwege bijwerkingen van vaccinatie na de Corona-vaccinatie.

Wij zien dit als een belangrijk alarmsignaal waarmee rekening moet worden gehouden bij het verdere gebruik van de vaccins. Naar onze mening kunnen de cijfers relatief eenvoudig en ook op korte termijn gevalideerd worden door de andere soorten verzekeringen (AOKen, vervangende zorgverzekeraars, enz.) te vragen de beschikbare gegevens dienovereenkomstig te evalueren. Geëxtrapoleerd naar het aantal gevaccineerde mensen in Duitsland, betekent dit dat ongeveer 4-5% van de gevaccineerde mensen onder medische behandeling was vanwege bijwerkingen van de vaccinatie.”

De blog Tichy’s Insight meldt : Het aantal bijwerkingen van vaccinaties zou dus ruim 1000 procent hoger zijn dan de PEI (Paul Ehrlich Institute – red.) meldt. Als verklaring voor de enorme discrepantie noemt Schöfbeck vooral het rapportagesysteem. Artsen moeten in hun vrije tijd vaak bijwerkingen van vaccinaties melden – een tijdrovende baan die dan onbetaald blijft. “Het is gewoon onmogelijk om alles te melden.”

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/517708/Krankenkasse-BKK-schlaegt-Alarm-Zahl-der-Impfnebenwirkungen-viel-hoeher-als-bekannt

Geen prik vanwege allergie

Informatie die misschien nuttig kan zijn voor mensen die met een prikplicht in hun werkomgeving worden geconfronteerd.

Door het online invullen van een formulier kan een medische verklaring worden verkregen. Hierin staat dat men niet geprikt mag worden alvorens een allergoloog heeft vastgesteld dat men geen allergie heeft tegen een of meerdere bestanddelen van een “vaccin”.

Sociaal ondernemer Markus Bönig heeft deze strategie bedacht: de producenten van de prikstoffen waarschuwen er in de productbeschrijvingen zelf voor dat men geen spuit mag krijgen als men allergisch is tegen de in de beschrijving opgesomde bestanddelen.

Omdat er ook allerlei “vreemde” stoffen in zitten is een allergie voor haast iedereen waarschijnlijk. Daarom zou eerst allergologisch onderzoek uitsluitsel kunnen geven of men voor de prik in aanmerking kan komen. De medische verklaring hierover levert meestal een termijn van 6 maanden op waarin men niet kan worden gepusht om zich te laten inspuiten.

En zo werkt het: Op de website nachweis-express.de kan men een formulier invullen waarop men een medische verklaring krijgt (de Nederlandse versie is aangekondigd) waarmee men de “prikverplichting” een halfjaar kan rekken.

In Duitsland is een arts wettelijk verplicht om een honorarium in rekening te brengen. Het laagste bedrag uit de tarieventabel is €17,49 hetgeen deze service kost. Dat kan als verdienmodel worden beschouwd, maar is gezien het rekkend effect wellicht een acceptabele remedie.

Volgens de website is de (zeer binnenkort ook in het Nederlands verkrijgbare) verklaring door een Duitse arts in heel Europa geldig. Nachweis-Express.de is op zoek naar een Nederlandstalige helpdesk en verklaringen door Nederlandse artsen.

Het voorlichtingsfilmpje is al in het Nederlands geproduceerd en hopelijk gauw op de site te vinden.

Duitse pagina: https://www.nachweis-express.de

Nederlandse pagina: http://www.liberation-express.nl/

De kans dat uw zoon myocarditis krijgt is nu 133 keer hoger dan voor de vaccinatie, al na 2 injecties

Risico op myocarditis na mRNA COVID-shots kan veel hoger zijn dan eerder geschat.

Gepubliceerd 30 januari 2022 | Vaccinatie-, risico- en storingsrapporten

Een nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en verschillende universiteiten en ziekenhuizen in de Verenigde Staten toont aan dat het risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) na ontvangst van een messenger RNA (mRNA) COVID- 19 biologisch is 133 keer groter dan het normale risico voor de aandoening in de algemene bevolking.

De onderzoekers, die gegevens gebruikten van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de CDC, merkten op dat, gezien het passieve rapportagekarakter van VAERS, het risico op myocarditis waarschijnlijk nog groter is.

Volgens de studie:
Omdat het een passief systeem is, zijn VAERS-gegevens onderhevig aan rapportagebias omdat zowel onderrapportage als overrapportage mogelijk is. Gezien het hoge verificatiepercentage van meldingen van myocarditis aan VAERS na op mRNA gebaseerde COVID-19-vaccinatie, is onderrapportage waarschijnlijker. Daarom zijn de werkelijke percentages van myocarditis per miljoen doses vaccin waarschijnlijk hoger dan geschat.

De studie, die op 25 januari 2022 op het JAMA Network werd gepubliceerd, evalueerde de effecten van het experimentele BNT162b2 (“Comirnaty”) product van Pfizer/BioNTech en het experimentele mRNA-1273 (“Spikevax”) van Moderna/NIAID met behulp van VAERS-gegevens verzameld van December 2020 tot en met augustus 2021. In totaal werden 1.626 gevallen van myocarditis beoordeeld. Tweeëntachtig procent van deze gevallen was bij mannen en de mediane leeftijd was 21 jaar.

De mediane tijd voor het begin van myocarditissymptomen na vaccinatie was twee dagen en 90 procent van de symptomen trad op binnen zeven dagen na de tweede dosis van de injectie. Het aantal gevallen van myocarditis was het hoogst (één op 9.500) na de tweede dosis bij adolescente mannen van 16-17 jaar oud en de op één na hoogste (één op 14.000) bij adolescente mannen van 12-15 jaar oud.

De typische symptomen van myocarditis zijn onder meer:

• Pijn op de borst
• Snelle of onregelmatige hartslag (aritmieën)
• Kortademigheid, in rust of tijdens activiteit
• Vochtophoping met zwelling van de benen, enkels en voeten
• Vermoeidheid
• Andere tekenen en symptomen van een virale infectie zoals hoofdpijn, pijn in het lichaam, gewrichtspijn, koorts, keelpijn of diarree

“Soms kunnen symptomen van myocarditis vergelijkbaar zijn met een hartaanval”, zegt de Mayo Clinic.

Langetermijnprognose van patiënten die lijden aan myocarditis na COVID-injecties onbekend.
Uit de studie bleek dat ongeveer 96 procent van degenen die myocarditis kregen na COVID-19-vaccinatie in het ziekenhuis werd opgenomen. De meeste patiënten die myocarditis ontwikkelden, werden behandeld met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en ongeveer 87 procent van hen ervoer naar verluidt de verlichting van hun symptomen tegen de tijd dat ze uit het ziekenhuis werden ontslagen. Het is echter onduidelijk of deze personen, die hersteld lijken te zijn , zullen op de lange termijn gezondheidseffecten ondervinden.

De studie merkte op:
De CDC is begonnen met een actieve follow-up-surveillance bij adolescenten en jonge volwassenen om de gezondheids- en functionele status en cardiale uitkomsten na 3 tot 6 maanden te beoordelen in waarschijnlijke en bevestigde gevallen van myocarditis die aan VAERS zijn gemeld na COVID-19-vaccinatie.

Als voorzorgsmaatregel citeerden de onderzoekers van het onderzoek richtlijnen van de American Heart Association (AHA) en het American College of Cardiology (ACC) die adviseerden dat patiënten met myocarditis gedurende drie tot zes maanden “zich moesten onthouden van competitieve sporten” en dat “documentatie van een normaal het resultaat van het elektrocardiogram, ambulante ritmebewaking en een inspanningstest moeten worden verkregen voordat de sport wordt hervat.” Zowel de AHA als ACC bevelen aan dat degenen die myocarditis hebben ontwikkeld na het krijgen van een mRNA COVID-biologisch middel, verdere doses van het product moeten “uitstellen”. Ze voegen eraan toe dat verdere doses “in bepaalde omstandigheden overwogen kunnen worden”.

Cardioloog Biykem Bozkurt, MD, PhD, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de associatie tussen de mRNA COVID-biologische geneesmiddelen en myocarditis, is van mening dat de nieuwste CDC-studie naar myocarditis eerdere soortgelijke onderzoeken door de federale gezondheidsdienst en anderen bevestigt met betrekking tot het hogere risico op de hartaandoening bij adolescente mannen jongens en jonge mannen na de tweede dosis van de injecties.

De CDC-studie versterkt ook de gegevens van een Israëlische studie die op 26 januari 2022 werd gerapporteerd met betrekking tot het verhoogde aantal myocarditis bij adolescente mannen van 12-15 jaar oud na ontvangst van BNT162b2 van Pfizer/BioNTech. De Israëlische studie, gebaseerd op gegevens van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, vond dat myocarditis bij één op de 12.361 jongens optrad binnen een week na het krijgen van de tweede dosis van de injectie.

https://thevaccinereaction.org/2022/01/myocarditis-risk-following-mrna-covid-shots-may-be-far-higher-than-previously-estimated/?fbclid=IwAR0cq5-TaNih_yLqt8gA9lCrodZc1BEGMW9XjtI0aarEFR5STDfOrAI_JO8

Ziekenhuis ETZ Tilburg ontslaat anti-vaccinverpleegkundige en moet 75.000 euro betalen

TILBURG – Een ic-verpleegkundige die publiekelijk stelt dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) allerlei bijwerkingen van het coronavaccin zou verzwijgen, is door het Tilburgse ziekenhuis op staande voet ontslagen.

De rechter geeft de ontslagen man echter deels gelijk. Het ETZ moet hem een transitievergoeding van bijna 75.000 euro betalen.

De ic-verpleegkundige krijgt eerst een waarschuwing van het ETZ, als hij op 28 maart 2020 op Twitter een bericht zet waarin hij stelt dat artsen zijn ‘gehersenspoeld’. De verpleegkundige gaat op 11 september 2021 echter alsnog naar een uitzending van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Die stichting roept op om de vaccinatiecampagne stil te leggen.

De verpleegkundige stelt in die uitzending onder meer dat twee patiënten na een vaccinatie een hartstilstand kregen, maar dat het ziekenhuis dit niet meldt als bijwerking. Ook een hersenbloeding en zelfs overlijdens van patiënten worden volgens hem niet gemeld. Het ziekenhuis zou zich alleen richten op dure medicijnen van de farmaceutische industrie.

Het ETZ stelt daarop dat de verpleegkundige gevoelige informatie deelt van patiënten, die hij zelf heeft verzorgd. Dat is een schending van het beroepsgeheim, waarmee hij niet alleen het ziekenhuis, maar ook (familie van) patiënten schaadt. Daarnaast worden er een hoop ‘ongefundeerde claims’ gedaan over sterftecijfers, bijwerkingen en vaccinatiecijfers.

‘De uitlatingen maken het ETZ kwetsbaar’, stelt het ziekenhuis voor de rechter, ‘nu onze medewerkers worden neergezet als personen die actief meewerken aan het beïnvloeden van cijfers en het nodeloos of zelfs wetend ziek houden van patiënten.’

Het ziekenhuis zegt ‘welwillend’ te staan tegenover kritische geluiden. ‘Maar deze verklaringen kunnen niet worden gekwalificeerd als gematigd, opiniërend of informatief’. Enige dagen later ontslaat het ziekenhuis de verpleegkundige dan ook op staande voet.

De werknemer stapt naar de rechter en stelt zich al 42 jaar voor honderd procent voor patiënten in te spannen. De man heeft zich niet laten vaccineren en heeft zich op Facebook verdiept in corona, stelt hij. De man laat zich daar al lang kritisch over uit en dat was nooit onderwerp van gesprek bij het ETZ. De man krijgt steeds meer het gevoel dat hij zijn ervaringen uit het ziekenhuis moet delen, omdat hij steeds minder begrip heeft voor het coronabeleid.

Hij heeft niet tot doel het ETZ te schaden: de uitspraken vallen volgens hem onder de vrijheid van meningsuiting. Toen hij door had dat het interview ‘meer bij het ETZ teweegbracht dan hij dacht’ is het item bovendien verwijderd, waarmee de man naar eigen zeggen ‘begripvol heef gereageerd’.

De rechter vonnist uiteindelijk dat de man de meeste uitingen ‘had mogen doen’. De rechter stelt dat verpleegkundige ‘merendeels op zakelijke wijze zijn ervaringen heeft besproken en zich daarbij op verschillende punten kritisch heeft betoond, maar expliciete, aan zijn werkgever of aan bepaalde medewerkers gerichte verwijten heeft hij niet gemaakt.

De werknemer heeft er niet weloverwogen voor gekozen om het imago van ETZ publiekelijk te schaden met ongefundeerde claims. Van wrok jegens ETZ of eigen gewin is evenmin sprake’. Ook heeft het ziekenhuis geen reputatie- of financiële schade geleden, aldus de rechter, die stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

Toch is de rechter ook kritisch op het handelen van de werknemer. ‘Weliswaar heeft hij niet de namen van die patiënten genoemd, maar de kans dat (nabestaanden van) die patiënten zichzelf of hun verwanten herkennen in zijn uitspraken is niet ondenkbaar. Daarvoor heeft hij voldoende details genoemd.’ Ook ging de man op zoek naar informatie in patiëntendossiers waar hij niet bij hoefde.

Het ontslag van de man is daarmee terecht, maar hij heeft volgens de rechter wel recht op een transitievergoeding van 74.000 euro.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/ziekenhuis-tilburg-ontslaat-anti-vaccinverpleegkundige-en-moet-nu-75-000-euro-betalen~ab6e5334/?fbclid=IwAR29mzow-KrneR5zeGwwZ-_05m-mPGRtJ5rRD8S_RMY5Sobp0d99muLXf7Y

Dr. Jan Bonte, hartschade na injectie bij kinderen

De kans op een hartspierontsteking na de tweede injectie is vier keer zo groot dan na de eerste injectie.
De kans na de derde is hoogstwaarschijnlijk nog groter.
Hoeveel boosters durf je je kind te geven?
Hoeveel schade gaat dat opleveren?
Bij jonge mannen wordt de kans op een hartspierontsteking al 1 op de 3.000 genoemd.
Het zijn geen milde gevallen zoals beweerd wordt, want door littekenweefsel is er een verhoogde kans om te overlijden aan een hartaandoening.
Hier gaan kinderen aan overlijden, terwijl de kans om aan corona te overlijden nagenoeg nul is.

Amerika, toename miskramen 279%, toename kanker 296%

Klokkenluiders hebben gegevens uit de DOD-database (Department of Defense) gehaald en advocaat Tom Renz onthult wat ze hebben gevonden met betrekking tot vaccinverwondingen bij het Covid-panel van senator Ron Johnson. 

Advocaat Renz noemt de namen van de klokkenluiders met hun toestemming. Ook advocaat Renz beschrijft de schokkende bevindingen in de verklaringen van de Klokkenluiders. Ze gaven hun verklaringen af ​​op straffe van meineed. Advocaat Renz zal deze bevindingen voor de rechtbank indienen.

Renz Klokkenluidersgegevens vinden:

* Substantiële gegevens waaruit blijkt dat miskramen met meer dan 279% zijn toegenomen sinds het Covid-19-vaccin. De gegevens werden vergeleken met een 5-jarig gemiddelde van miskramen.

* Substantiële gegevens waaruit blijkt dat kankers met meer dan 296% zijn gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 5 jaar.

* Een extreme toename van neurologische problemen sinds het vaccin (wat een impact zou hebben op onze piloten.) De klokkenluider DOD-gegevens laten een toename van 1048% zien. Neurologische gevallen gingen van 82K per jaar naar 863K in slechts 1 jaar … het jaar van het Covid-19-vaccin.

* Uit gegevens van klokkenluiders blijkt dat er op Amerikaanse militairen wordt geëxperimenteerd, gewond raakt en in sommige gevallen mogelijk wordt gedood.

*Beschuldigingen van vervalste gegevens van het Ministerie van Defensie over het aantal gevallen van myocarditis. Afgelopen augustus stegen de gevallen van myocarditis met 20+%. Het aantal in januari 2022 laat nu slechts een stijging van 2+% zien.

*DOD Project Salus zegt dat 71% van de nieuwe gevallen gevaccineerd was en dat 60% van de ziekenhuisopnames afkomstig is van volledig gevaccineerde mensen. Niet de niet-gevaccineerde zoals Fauci meerdere keren op televisie zei. (De DOD verwijderde deze gegevens van hun ooit openbare website toen Renz het vorig jaar voor het eerst onthulde.

https://rumble.com/vt8gcv-vaxx-whistleblowers-miscarriages-increase-279-cancer-increases-296.html?fbclid=IwAR3zPYhaNm2jvst_vUzg_SckrOvw1W08nSK9rgWxOCDx8bTlP4b2YMRbWsU

Onderzoek van de medische factureringsgegevens van Defensie 2021 uit de Database Medische Epidemiologie van Defensie (DMED) door drie militaire arts klokkenluiders wees uit dat er vergeleken met 5-jaargemiddelden een…
300% toename van kanker.
300% toename van miskramen.
471% toename van vrouwen onvruchtbaarheid.
1000% toename in neurologische problemen.
269% toename van myocardinfarcties (hartaanvallen).
467% verhoging Longembolie (bloedstolsel in longslagader in longen).
291% toename van Bell’s verlamming.
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-whistleblowers-share-dod-medical-data-that-blows-vaccine-safety-debate-wide-open?fbclid=IwAR0TZywyKpNBBLP9fJXmMyR-E9iYxV0mil7_vlYDLZHqrVdYISS2_26rP8g